Genugten Groep

Van Genugten GroepAfbeelding25 bew

De Van Genugten Groep bestaat uit elf zelfstandig opererende ondernemingen in Noord-Brabant en Zuid-Holland, die allemaal met elkaar in verbinding staan. Uit de oorspronkelijke varkenshouderij ontstond een logisch opgezet, dynamisch en modern familiebedrijf waarin de keten centraal staat.

Varkens en grond
De ruim 25.000 varkens, die verspreid over vijf locaties worden gehouden, krijgen hoogwaardig voedsel uit de eigen veevoederfabriek van de Van Genugten Groep. Die fabriek wordt, indien mogelijk, weer voorzien van grondstoffen uit de eigen akkerbouwbedrijven (circa 140 hectare) en van restproducten uit de voedingsindustrie.

Afvoer en distributie
Het transport van grondstoffen en veevoeders wordt verzorgd door TonTrans, het transportbedrijf van dochter Claudia en zoon Ton. Ook de mest van de varkens wordt door TonTrans afgevoerd en gedistribueerd en voor een deel weer gebruikt in de akkerbouwbedrijven.

Familiebedrijf
Zo is de Van Genugten Groep een modern kringloopbedrijf waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen, dierenwelzijn en kwaliteit de hoogste prioriteit hebben. De groep staat onder leiding van oprichter en directeur-eigenaar Toon van Genugten, samen met zijn dochter Claudia en zoon Ton.

 

Historie
De Van Genugten Groep is een klassiek familiebedrijf met een rijke historie. De basis werd gelegd door de vader van Toon van Genugten, die een traditioneel gemengd boerenbedrijf had met koeien, varkens en kippen. “Mijn vader was geen typische boer, maar een ondernemer, een strateeg met een visie,” vertelt Toon van Genugten. “Hij bouwde een dependance voor gespecialiseerde varkenshouderij. Dat was in die tijd, begin jaren ’70, een enorme uitdaging waarmee hij ver vooruit liep op de ontwikkelingen.”

Gespecialiseerde varkenshouderij
Op 5 april 1974 nam Toon de gespecialiseerde varkenshouderij van zijn vader over. Hij begon met 105 fokdieren, en breidde dat uit tot bijna 400 dieren, zowel fokzeugen als vleesvarkens. “Ik begreep dat specialisatie een risico was. De varkenshouderij is een kwetsbare sector, dus ben ik gaan kijken welke aanverwante sectoren erbij pasten om meerdere pijlers onder het bedrijf te bouwen. Landbouwgrond was een stabiele factor: ik heb de winst uit de varkenshouderij geïnvesteerd in landbouwgrond. Bijkomend voordeel was dat ik met de akkerbouw ook kon voorzien in voedsel voor de varkens en omgekeerd ook de mest van de varkens weer kon gebruiken voor de landbouwdivisie.”

Dierenwelzijn
Zo ontstond een logisch opgezet bedrijf, dat dankzij de diverse pijlers op een gezonde manier kon groeien. Toon koos daarbij bewust voor kwaliteit en duurzaamheid naast schaalvergroting. “De trend was meer varkens per vierkante meter, maar ik wilde niet onder alle omstandigheden produceren. In plaats van alleen maar uitbreiden, zijn wij gaan moderniseren en investeren in professionaliteit. Op het gebied van veiligheid, dierenwelzijn en milieuwetgeving zijn we voorloper.”

Hoogwaardige kleigrond
Vanwege de ruimte en de grotere mogelijkheden breidde het bedrijf uit naar locaties in  Zuid-Holland en het westelijke deel van Noord-Brabant. Niet alleen wat de varkenshouderij betreft, ook met de akkerbouwactiviteiten. Er werden hoogwaardige kleigronden aangekocht die geschikt zijn voor onder meer pootaardappelen, uien en tulpen.

Veevoederproductie
Omstreeks 1996 kwam er ook een veevoederbedrijf bij, opnieuw vanuit het oogpunt van verwantschap, kostenbesparing, stabiliteit, vernieuwing en duurzaamheid. “Uit de productie voor menselijk voedsel ontstonden reststromen waarvan niet duidelijk was wat ermee gebeurde,” vertelt Toon. “Half voorgebakken friet, tarwezetmeel, biergist, brood; er kwam steeds meer terug vanuit de voedingsindustrie. Om verspilling tegen te gaan, zijn we daarmee aan de slag gegaan. De eigen menginstallatie voorziet nu in ongeveer 60 procent halffabricaatvoer voor de bedrijven binnen de eigen groep, waarmee we de varkens goed voer kunnen geven uit de eigen kringloop. Onze varkens eten dus hetzelfde als mensen.”

Onroerend goed
Sinds twee van Toons kinderen – Claudia en Ton – in het bedrijf kwamen en steeds meer taken van hun vader overnamen, kwam er nog een poot bij: vastgoed. Toon begon daarmee toen de onroerendgoedmarkt op een dieptepunt zat. “Het was een volgende logische stap voor nog meer stabiliteit. Ik kon investeren in vastgoed en op die manier leegstand tegengaan. Inmiddels begint de vastgoedtak een volwaardige tak van het bedrijf te worden, met hoogwaardige gecertificeerde huurwoningen en bedrijfspanden.”

Klaar voor de toekomst
Met de volgende generatie aan boord, staat er een gezond en maatschappelijk verantwoord bedrijf met een bijzondere dynamiek. Toon van Genugten: “Mijn vader vertelde me vroeger verhalen. Hij deelde zijn ideeën. Tien jaar na zijn overlijden zag ik steeds meer van die verhalen en ideeën terug in het bedrijf. Ik denk dat mijn vader trots zou zijn op de Van Genugten Groep zoals die nu is: een moderne onderneming die klaar is voor de toekomst.”