Blije varkens

De varkenshouderij is de basis en de kern van de Van Genugten Groep, sinds Toon van Genugten in 1974 de varkenshouderij van zijn vader overnam. Al in de eerste jaren verschoof het accent van fok naar vleesproductie, wat een forse groei van het aantal dieren betekende. De laatste vijftien jaar nam het aantal varkens per vierkante meter echter drastisch af, vanuit het oogpunt van het welzijn van de dieren.

Welzijn en gezondheid
Claudia van Genugten: “Wij hebben er bewust voor gekozen een kwaliteitsslag te maken en te investeren in duurzaamheid en welzijn in plaats van in massaliteit. We wilden niet onder alle omstandigheden produceren en hebben daarom stukje bij beetje de varkenshouderij uitgebreid naar vijf locaties, met dichte vloeren en waar de varkens de ruimte hebben. De dieren hebben speeltjes in de hokken en krijgen hoogwaardig voer dat is samengesteld uit onder meer restproducten van levensmiddelen en granen, zoals tarwe en gerst. Wij hebben blije varkens.”

De Van Genugten Groep werkt met professionele verzorgers die instaan voor het welzijn en de gezondheid van de varkens, waarbij het gebruik van antibiotica zoveel als mogelijk wordt voorkomen.