Duurzame landbouw

Akkerbouw was de tweede pijler in een gezonde bedrijfsvoering van de Van Genugten Groep. Het begon als vorm van risicospreiding, maar al snel groeide de landbouwdivisie uit tot een volwaardige tak binnen de onderneming.

AJM-sponsorbord

Ketenproces
“Naast de kwetsbare varkenshouderij was akkerbouw de stabiele factor,” vertelt Toon van Genugten. “Door hoogwaardige kleigronden aan te kopen, die geschikt zijn voor verschillende gewassen zoals pootaardappelen, uien, maar ook tulpen, konden we én een deel van de productie van grondstoffen voor varkensvoer in eigen beheer nemen én konden we de mest van de varkens weer gebruiken in de akkerbouw. Het geheel is op die manier een dynamisch ketenproces van duurzaamheid en milieubeheer.”

Multi-inzetbaar
Doordat de grond geschikt is voor verschillende gewassen, ontstaat een ideale vruchtwisseling. Het onderhoud, de bewerking en het milieubeheer van de percelen en akkers wordt uitgevoerd door de eigen mechanisatietak van ons akkerbouwbedrijf, die de beschikking heeft over moderne machines die multi-inzetbaar zijn.